Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Färsk statistik om personal och barn i Nackas förskolor

Här kan du ta del av färsk statistik gällande förskolornas personal och barn. Du hittar uppgifter om personalens utbildningsnivå och antal barn per årsarbetare.

Utbildningsenheten har just publicerat statistik om personal och personalens utbildningsnivå på förskolorna i Nacka och i Nacka totalt. Uppgifterna avser den 15 oktober 2020 och baseras på de uppgifter som förskolorna redovisat till utbildningsenheten.

Andel förskolor med minst 20 procent förskollärare

En av utbildningsnämndens resultatindikatorer är att minst 95 procent av förskolorna ska ha minst 20 procent förskollärare. Resultatet för 2020 är 88 procent, vilket är en procentenhet lägre än föregående år, och innebär att målnivån inte är nådd för år 2020.

Av Nackas 97 förskolor var det 85 förskolor som hade minst 20 procent förskollärare och tolv som inte nådde upp till den nivån, vilket är en enhet mer än 2019.

Personalens utbildningsnivå

Andel personal med förskollärarutbildning

Andelen personal med förskollärarutbildning i Nackas förskolor var 31 procent vilket är detsamma som föregående år. Andelen förskollärare är två procentenheter högre i de fristående förskolorna. Jämfört med föregående år så har andelen förskollärare i de kommunala enheterna sjunkit med en procentenhet och för de fristående är andelen oförändrad

Utbildningsenheten kommer att begära in en handlingsplan från de förskolor som har under 20 procent förskollärare. Där ska framgå vilka åtgärder som förskolan planerar att vidta för att öka förskollärarandelen på förskolan. De enheter som under flera år inte nått upp till utbildningsnämndens mål kommer att studeras särskilt.

Personal med pedagogisk högskoleutbildning

Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning var 33 procent år 2020. Det är en procentenhet lägre än föregående år. De senaste fem åren har andelen med pedagogisk högskoleexamen varierat mellan 36–33 procent, men jämfört med en längre period är andelen något lägre under de senare åren.

Anställda utan någon utbildning för arbete med barn

Förskolorna har även uppgivit hur många anställda som inte hade någon utbildning alls för arbete med barn. I genomsnitt var det 13 procent av årsarbetarna som saknade sådan utbildning helt. Det är en procentenhet lägre än föregående år. I de kommunala förskolorna var andelen 8 procent och i fristående var andelen 18 procent. Andelen har sjunkit med 3 procentandelar för den kommunala verksamheten och ökat med en procentenhet för den fristående verksamhet jämfört med 2019.

Antal barn per årsarbetare

Antal barn per årsarbetare är 5,3 vilket är detsamma som föregående år. Personaltätheten har varit stabil över åren. Genomsnittet för riket var 5,2 barn per årsarbetare år 2019. Personaltätheten i Nacka har varit stabil över åren.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du kan ta del av diagram och fördjupande statistik. I tjänsteskrivelsen bilaga hittar du uppgifter per förskola i Nacka.

Sidan uppdaterades: