Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Utbildningsnämndens förslag till yttrande remissen SOU 2020:67

I den tidigare nyheten om utbildningsnämndens förslag till remissyttrande fanns en länk som ledde till fel dokument. Felet är nu rättat och i den här nyheten kan du läsa det förslag till yttrande som utbildningsnämnden beslutade om den 25 mars. Förslaget ska nu behandlas av kommunstyrelsen i Nacka .

Utbildningsdepartementet har skickat betänkandet på remiss och svar ska lämnas senast 21 maj 2021. Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i förskolan bland barn i 3-5 års ålder, dels stärka förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska, bland annat när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn med socioekonomiskt svag bakgrund. De åtgärder som föreslås är att kommunerna ska bedriva uppsökande verksamhet, kommunerna ska direktinskriva vissa barn i förskolan och införande av obligatorisk förskola från 5 års ålder.

I förslaget till remissyttrande påtalar utbildningsnämnden i Nacka att ett system med direktinskrivning i förskola inte är den bästa vägen för att få fler barn i förskolan. Vårdnadshavare ska få information så att de kan göra ett aktivt val av förskola för sitt barn.

Vidare anser utbildningsnämnden att en obligatorisk förskola för 5-åringar innebär en stor och genomgripande förändring i det svenska skolsystemet. Ett införande av skolplikt vid 5 års ålder påverkar alla barn och vårdnadshavare, oavsett individuella behov eller mognadsgrad, och utgör dessutom en ytterligare inskränkning i familjers självbestämmanderätt.

Utbildningsnämnden anser att utredningen vare sig utrett frågan tillräckligt eller gjort en fullödig konsekvensanalys av ett införande av elvaårig skolplikt i Sverige. Utbildningsnämnden menar att en sådan förändring bör föregås av ett gediget utredningsarbete med en väl genomarbetad konsekvensanalys. .

Utbildningsnämnden i Nacka har tagit fram ett förslag på remissvar från Nacka kommun. Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen i Nacka och skickas därefter till utbildningsdepartementet.

Länk till utbildningsnämndens förslag till remissyttrande (PDF-dokument, 157 kB)

Sidan uppdaterades: