Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Uppföljning av barn i behov av särskilt stöd i förskola

Utbildningsenheten har genomfört en uppföljning av ett sjuttiotal barn som var i stort behov av särskilt stöd när de gick i förskolan eller i pedagogisk omsorg.

Flertalet av barnen går nu i grundskolans årskurs 9, varav några i mindre grupp. En femtedel går i grundsärskola, varav en del går ett tionde år. Drygt hälften av gruppen blir behöriga till gymnasieskolan när de går ut årskurs 9.

Uppföljningen ger en intressant bild då den följer hur det går för barn som tidigt bedöms ha behov av särskilt stöd. Den bild som framträder är att en hel del av barnen når goda resultat och blir behöriga till gymnasieskolan. En del andra fortsätter att ha stora behov genom grundskolan, och deras svårigheter kan bli tydligare med stigande ålder, och ibland får de också tillkommande diagnoser.
Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: