Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Framtidstro i Fisksätra – nya skolan Viktor Rydberg Fisksätra har öppnat

I augusti slog portarna till en ny skola i Fisksätra upp. Förväntansfulla elever gjorde sig då klara för sin första skoldag i den nya skolan.

I dagsläget har skolan 179 elever i från förskoleklass och upp till årskurs 4. Om några år är planen att skolan ska rymma 540 elever upp till årskurs 9.

Skolan har en ny och unik modell för antagning där hälften av eleverna tas in via skolans egen kö och hälften tas in via närhetsprincipen. Skolan ska erbjuda samtliga elever en högkvalitativ utbildning där alla får möjlighet att utvecklas mot sin fulla potential.

- Vi är så glada och stolta över att Viktor Rydberg har valt att etablera sig Nacka och extra glada över att de har valt just Fisksätra. Skolan kommer erbjuda en heterogen elevmix och skapa goda förutsättningar för lärande, säger Victor Kilén, stadsdirektör i Nacka kommun.

Stadsdirektören fortsätter:

- Skolan är en oerhört viktig grund för att trygga och bygga samhällets framtid. Alla barn förtjänar verkligen en skola som erbjuder utbildning med den kvalitet som vi vet att Viktor Rydberg står för. Det ger oss en stark framtidstro.

Som alltid på Viktor Rydbergs skolor kommer eleven att stå i centrum, och elevers måluppfyllelse och välmående att ligga till grund för utformningen av verksamheten. Skolchef Amanda Hurst är entusiastisk efter skolstarten i augusti:

- Äntligen är vi i gång! Inför skolstarten har vi välkomnat 179 elever i klasserna F-4. Fullt utbyggd kommer skolan ta emot elever i klass F-9. Starten har varit intressant och rolig, det har varit spännande att lära känna våra nya elever. Vi gläds över att varje dag få följa barnen och ta del av deras vardag samt att med skolans arbete få bidra med kunskap och trygghet, säger Amanda Hurst, skolchef för Viktor Rydbergs skolor.

Utvecklingen av Fisksätra

Fisksätra hör till ett av Nackas mest naturnära områden. För att fler ska få möjlighet att leva här samt för att skapa en mer attraktiv och trygg miljö för de boende planeras det nu för nya bostäder och upprustning av området. I planen ingår bland annat att stärka Fisksätra centrum, utveckla en förskola och ett äldreboende, förtäta området samt utveckla den marina verksamheten.

Nytt torg och nya lokaler i centrum

Fisksätra centrum byggs om och får 3 000 kvadratmeter nya lokaler och ett torg i anslutning till busshållplatser och tågstationen. Huvudgatan Fisksätravägen utvecklas till en mer levande lokalgata med trottoarer och cykelbana, busshållplats, kantstensparkering och träd.

Idrott- och fritidskluster

En ny multisporthall ska byggas vid Fisksätra IP. Tillsammans med bra utegymmet och med den uppskattade 11-spelarplanen kommer placeringen av multihallen innebära att området blir ett ännu mer samlat idrotts-och fritidskluster.

Sidan uppdaterades: