Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utmärkelsen Lära

Lära är ett nytt pris för att uppmärksamma och hylla inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor. De nominerade kandidaterna utses av Nackabor. Ta chansen att nominera din favoritpedagog!

Utmärkelsen kommer att delas ut årligen med start 2021, och ska uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Utmärkelsen kommer varje år utgå från olika aktuella teman.

Lära delas ut i tre kategorier

 • Årets lärspridare – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus uppdaterar och förädlar pedagogen sin kunskap och delar med sig till andra.
 • Årets lärinnovatör – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus, lär pedagogen nytt och skaffar helt ny kunskap samt testar nya arbetssätt.
 • Årets lärteam – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus, utvecklar pedagogerna tillsammans nya arbetssätt, håller sig ständigt uppdaterade och delar med sig av sin kunskap till varandra.

2021 - digitalisering och rörelse

För 2021 är två områden utvalda som båda kan ses som konsekvenser av pandemin.

 1. Digitalisering
  De nominerade kandidaterna har utvecklat metoder och arbetssätt för distansundervisning, digitala arbetssätt eller digitala verktyg för till exempel dokumentation eller föräldrasamverkan.
 2. Rörelse
  De nominerade kandidaterna har utvecklat metoder och arbetssätt för att främja barns och elevers fysiska aktivitet.

Vem kan jag nominera fram till den 30 september?

Du kan nominera personal som arbetar i barn- eller elevgrupp och/eller som bidrar till lärsituationen/undervisningen och som har någon form av pedagogisk utbildning.

Utmärkelsen kan delas ut till samtliga skolformer samt pedagogisk omsorg och omfattar både kommunala och fristående verksamheter.

Prisutdelning

Mottagarna av utmärkelserna tillkännages i november 2021 och priset delas ut under våren 2022.

Har du frågor?

Här hittar du svar på frågor om Lära.

Sidan uppdaterades: