Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Problem för skolskjuts med taxi

Skolskjuts med taxi har tyvärr drabbats av problem i början av terminen till följd av ett nytt schemaläggningssystem hos Sirius Omsorg AB.

Nacka kommun har avtal med Sirius Omsorg AB för turbundna resor och skolskjuts av Nackaelever till skolor inom och utanför Nacka kommun. Sirius Omsorg AB har i början av året bytt till ett nytt schemaläggnings- och trafikledningssystem för turbundna resor och skolskjuts. I systemet ingår även en app där resenär eller ombud kan följa bokade resor i realtid, samt göra av- och påbokningar.

Sirius Omsorg AB har tyvärr fått inkörningsproblem med det nya systemet vilket har resulterat i långa väntetider, att taxibilar helt har uteblivit med mera. Dessutom tycks informationen om den nya appen inte ha nått ut till alla användare vilket medför att resenärer som fått nya tider inte känner till detta. Problemet har drabbat alla kommuner i Stockholmsområdet som använder sig av Sirius Omsorg AB. Sirius arbetar intensivt med att lösa problemet och vi hoppas det kommer att vara löst inom kort.

Resenärer och anhöriga uppmanas att ladda hem appen för att se sina tider samt även få realtidsinformation om var bilen befinner sig.
Länk till appen finns på Sirius webbsida

Det nya schemaläggningssystemet med tillhörande app var tänkt att ge ytterligare service till de resande - bland annat genom att ge realtidsinformation om var bilen befinner sig. Det är därför mycket beklagligt att appen inte fungerat som det var tänkt. Nacka kommun har kontakt med Sirius Omsorg AB för att stödja berörda skolor när det gäller skolskjuts. Skolorna kommer i sin tur att kontakta de berörda föräldrarna.

För mer information om det nya systemet och appen hänvisar vi till Sirius Omsorgs webbsida samt till Sirius Omsorgs kundtjänst på telefon 08-745 33 00 eller e-post info@siriusomsorg.se

Sidan uppdaterades: