Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ett nytt läsår med nya möjligheter

I dagarna har skolorna i Nacka hälsat både nya och gamla elever välkomna till skolan och ett nytt spännande läsår. Nackas grundskolor och gymnasieskolor har 20 000 elever så det märks "på byn" när skolan börjar igen!

Hösten 2022 är det drygt 1300 förskoleklassbarn som börjar skolan i Nacka och glädjande nog så börjar 95 procent av förskoleklasseleverna på den skola som de valde i första hand. I Nacka gör alla föräldrar ett aktivt val av skola och kundvalet är en av Nackas styrprinciper.

Kommunens vision är sedan länge Öppenhet och mångfald och i Nacka finns en rik flora av skolor att välja på. Vi välkomnar alla skolor med hög kvalitet – oavsett huvudman, pedagogik eller profil. I Nacka vill vi att alla barn och elever ska utvecklas maximalt och att de stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Det är ett av Nacka kommuns övergripande mål.

Nackas niondeklassare har under många år tillhört de tio bästa i landet och våren 2022 blev 95 procent av Nackas nior - i både fristående och kommunala skolor - behöriga till gymnasieskolan. Ett mycket glädjande resultat och ett gott betyg till våra elever, lärare och skolledare. Tack till alla som på olika sätt bidragit till våra skolors höga kvalitet!

Vill du veta mer om kvalitetsarbetet inom förskola och skola? Du hittar mer information här

Sidan uppdaterades: