Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Dessa driver Nackas öppna förskolor från hösten 2022

I Nacka finns fem öppna förskolor som erbjuder en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskola. Driften av de öppna förskolorna från hösten 2022 har just upphandlats och den öppna förskolan i Boo får en ny huvudman från hösten 2022.

Under våren 2022 genomfördes en upphandling av de öppna förskolornas verksamhet. Resultatet blev att fyra av de öppna förskolorna fortsätter att drivas av samma huvudman som tidigare medan den femte övertas av en ny aktör.

Den öppna förskolan i Boo kommer från hösten 2022 att drivas av Famnen förskolor AB som även driver förskolan Eken i Boo. De öppna förskolorna i Ektorp, Fisksätra, Nacka Forum och Älta fortsätter drivas av samma huvudman som tidigare.

På webben hittar du adresser och öppettider till alla öppna förskolor i Nacka: www.nacka.se/oppen-forskola

Sidan uppdaterades: