Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Våga Visa: Två skolor observerades hösten 2022

Två grundskolor har observerats inom ramen för utvärderingssamarbetet Våga visa. Observatörslagets bedömningar av Boo Gårds skolas kvalitet var genomgående så höga att skolan kvalificerar sig som ett ”gott exempel” inom Våga visa.

En del i utbildningsnämndens kvalitetssystem är observationer av förskolor och skolor, utförda av externa pedagoger verksamma i någon av samverkanskommunerna. Syftet är att främja ökad måluppfyllelse genom att fokusera på kvaliteten för barnen och eleverna i verksamheterna, utifrån läroplanernas målområden. Observationerna genomförs inom ramen för Våga visa, utvärderingssamarbetet mellan Nacka, Danderyd, Sollentuna och Upplands Väsby kommun. Efter uppehållet orsakat av pandemin har observationerna kunnat startas upp igen i liten skala.

Observationer hösten 2022

Två grundskolor har observerats under hösten 2022: Boo Gårds skola under vecka 42 och Noblaskolan Nacka strand vecka 43. Du hittar länkar till de båda observationsrapporterna längst ner i denna nyhet.

När det gäller Boo Gårds skola var observatörslagets bedömningar av skolans kvalitet genomgående så höga att skolan kvalificerar sig som ett ”gott exempel” inom Våga visa. Skalan för bedömning inom Våga Visa går från 1,0 till maximalt 4,0 där 3,0 motsvarar ”God kvalitet”. För att bli ett ”gott exempel” ska förskolan eller skolan erhållit minst 3,0 poäng inom alla bedömda målområden, varav 3,5 eller högre inom åtminstone ett av målområdena.

I februari 2023 kommer samtliga observationer från år 2022 att redovisas i en särskild tjänsteskrivelse, i enlighet med utbildningsnämndens utvärderingsplan.

Bilaga

  1. Observationsrapport Boo Gårds skola ht 2022  (PDF-dokument, 169 kB)
  2. Observationsrapport Noblaskolan Nacka strand ht 2022  (PDF-dokument, 199 kB)

Sidan uppdaterades: