Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Grundsärskola och gymnasiesärskola

På den här sidan hittar du en kortfattad information om grundsärskola och gymnasiesärskola. Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

Profilbild saknas

Eva Westin

resurssamordnare på utbildningsenheten

08-718 84 79


Allmän information om särskola

Rätt till särskola

Det är viktigt att gå tillväga noggrant för att besluta om en elev ska få gå i särskola eller inte. En utredning består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Ett medgivande eller ansökan från vårdnadshavarna behövs också. I Nacka kommun är det utbildningsenheten som fattar beslut om en elev har rätt till särskola eller inte. Läs mer om mottagande i särskolan i menyn nedan.

Även om en elev gått i grundsärskola ska ett nytt beslut fattas inför övergången till gymnasiesärskola. Beslut ska även fattas om eleven inte kan gå på ett nationellt program utan ska gå på ett individuellt program.

Mottagande i särskola

Frågan om en elev kan gå i grundsärskola/gymnasiesärskola kan väckas både av elevens vårdnadshavare och personal i grundskola.

I Nacka kommun är det utbildningsenheten som fattar beslut om mottagande i särskola. Beslutet fattas efter det att en noggrann utredning har gjorts.

Utredningen ska ge svar på om eleven tillhör målgruppen för särskolan. Att tillhöra målgruppen innebär att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och att eleven inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav.

En utredning består av fyra fristående bedömningar; en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. Det är viktigt att alla delarna finns med för att få en så heltäckande bild som möjligt.

Att starta en utredning måste ske i samförstånd med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna är, förutom eleven själv, en mycket viktig kunskapskälla i utredningen.

Du kan läsa mer om grundsärskola i en broschyr som Skolverket tagit fram. Du kan ladda hem den eller beställa den i tryckt form.
Länk till broschyren Grundsärskolan är till för ditt barn

Skolskjuts för elever i särskola

Elever som är mottagna i grundsärskola eller gymnasiesärskola har möjlighet att ansöka om skolskjuts med taxi.

Läs mer om regelverk samt hur du gör ansökan här


Grundsärskola

Förskoleklass för elever som tillhör målgruppen för grundsärskola

Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Nedan beskrivs de olika möjligheterna för de elever som hör till målgruppen för grundsärskola.

Uppskov av skolstart till förskoleklass och årskurs 1

 • Eleven stannar ett extra år på förskolan eller i pedagogisk omsorg.
 • Eleven stannar ett extra år i förskoleklass.

Start till förskoleklass

 • Eleven börjar i förskoleklass.
 • Eleven börjar i en mindre förskoleklass på en grundskola som även har särskoleverksamhet. Eleven är då inte mottagen i grundsärskola, men ska ha utredningar som visar att eleven hör till målgruppen för särskolan.

Start till årskurs 1

Eleven börjar ett år tidigare i årskurs 1. Beslut om dispens och mottagande till grundsärskola ska vara fattat.

För elever som nämns ovan ska ansökan om tidigare skolstart och uppskov av skolstart ställas till utbildningsenheten i Nacka kommun.

Grundsärskola

Särskolan är en skolform för elever som inte uppnår kunskapskraven i grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller som på grund av en hjärnskada fått en betydande och bestående begåvningsnedsättning.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen och ämnesområden eller en kombination av dessa. Det kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplan. En elev mottagen i särskola kan ha sin placering som integrerad elev på sin hemskola eller gå i en anpassad grupp för elever mottagna i särskola.

Särskolor i Nacka

Skola Årskurs
Björknässkolan 1-9*
Eklidens skola 7-9
Myrans heldagsskola 1-9*
Sickla grundsärskola 1-6*

* skolan tar även emot elever i förskoleklass


Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program men även individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Gymnasiesärskolan inriktar sig på att:

 • ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier
 • samarbetet mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet ska stärkas
 • det ska finnas en stor flexibilitet för eleven

Länk till Skolverkets hemsida där kan du läsa mer om gymnasiesärskolan.

Program inom gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan består av nio nationella program samt individuella program. De individuella programmen vänder sig till dig som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program.

Information om vad som finns att välja på i Stockholms län hittar du på Gymnasieantagningens hemsida.

Gå till webbsidan för Gymnasieantagningen STORSTHLM


I Nacka kommun finns för närvarande ett nationellt program och individuellt program, se tabellen nedan.


Skola

Program
Björknäs gymnasiesärskola Individuellt program, utbildning anpassad efter elevens egna förutsättningar.
Myrans heldagsskola Individuellt program, utbildning anpassad efter elevens egna förutsättningar
Nacka gymnasium
 • Programmet för administration, handel och varuhantering (nationellt program)
 • Individuellt program, utbildning anpassad efter elevens egna förutsättningar

Bra att känna till inför gymnasievalet

Viktiga datum

 • Användarinformation och lösenord skickas till elevens folkbokföringsadress i januari.
 • Gymnasieantagningen sida (Indra) öppnar för ansökan den 17 januari 2023.
 • Sidan för ansökan stänger den 15 februari klockan 23:59.
  Viktigt att göra val innan sidan stänger!
 • Sidan för omval och preliminärt antagningsresultat visas på Indras hemsida den 15 april, med vissa undantag för gymnasiesärskola.
  Sista dagen för omval är 15 maj, sidan stänger 23:59.
 • Antagningsbesked meddelas den 4 juli.
  Gymnasiesärskolorna kan i vissa fall meddela tidigare om eleven har blivit antagen eller inte.

Övrig information

För information om ”Öppet hus” besök respektive skolas hemsida, kontakta yrkes-och studievägledare på din skola eller sök på www.gymnasieguiden.se

Det är bra att söka minst tre skolor, med tanke på att det kan vara många sökande och att det inte är en garanti att man får sitt förstahandsval.

Viktigt att, i den mån det går, att eleven gör praktik på en flera skolor. Rekommenderas även att elev och vårdnadshavare går på ”Öppet Hus”.
Mer information om gymnasievalet ges av studie- och yrkesvägledare på din skola.

Tips på bra webbsidor inför gymnasievalet

Sidan uppdaterades: