Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
81

Hur kan jag få ett utdrag ur betygskatalogen efter avslutad kurs/utbildning?


Svar:

Det är den skolan där du har läst kursen som ska utfärda betyg. Kontakta därför din skola om betygsutskrifter. Skolan ska utfärda alla betyg med undantag för slutbetyg och gymnasieexamen samt betyg där det ingår kurser från flera skolor, då kontaktar du Nacka kommun på telefonnummer 08-718 80 00.

Fick du svar på din fråga?
76

Kan jag studera i en annan kommun om jag bor i Nacka?


Svar:

Om du är folkbokförd i Nacka kommun och utbildningen du söker inte finns inom Nacka kommuns kursutbud, men den erbjuds i en annan kommun, ansöker du på den aktuella kommunens hemsida. Du ska skriva ut ansökan, bifoga dina betyg och skicka det till:

Nacka vuxenutbildning
Utbildningsenheten
131 81 Nacka

Vi gör en bedömning om Nacka kommun kommer att godkänna kostnaderna för de kurser som du söker till.

Fick du svar på din fråga?
49

Kan jag söka flera kurspaket?


Svar:

Du kan endast söka ett kurspaket, det vill säga göra ett enda förstahandsval, då du endast beviljas ett kurspaket. Är du osäker på ditt val, kontakta våra karriärvägledare – studier.

Fick du svar på din fråga?
48

Varför ska jag logga in med e-legitimation?


Svar:

Loggar du in med e-legitimation sparas uppgifterna du lägger in, och du kan, om du behöver, logga in och ändra dina uppgifter. Du kan också ladda upp betyg och intyg som du behöver för att söka kurser, och se vilka kurser du läst tidigare här i Nacka.

Du får också hjälp med att göra en studieplan och planera för slutbetyg eller gymnasieexamen. Dessutom finns flera nyttiga länkar, tester och övningar som hjälper dig när du planerar dina studier.

Om du har skyddad identitet, ska du inte göra ansökan på webben. Kontakta istället en karriärvägledare på telefon 08-718 80 00.

Fick du svar på din fråga?
44

Kan jag studera i Nacka om jag bor i en annan kommun?


Svar:

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill läsa kurser i Nacka, ska du göra en ansökan, som du hittar här, skriva ut och skicka din ansökan till din hemkommun som ska godkänna dina sökta kurser. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska yttra sig.

Fick du svar på din fråga?
39

Var skickar jag in komplement till ansökan, betyg?


Svar:

Vill du komplettera med betyg från tidigare studier finns det möjlighet i Nacka24 att ladda upp en fil med betyg där. För att karriärvägledaren ska se att du laddat upp ett betyg behöver du också meddela det via e-post till vuxenutbildningen@nacka.se . Vid behov kan även annan komplettering av uppgifter i ansökan mejlas till samma brevlåda. Vill du komplettera ansökan med fler kurser gör du det genom en ny ansökan i Nacka24.

Fick du svar på din fråga?
38

Vad är det för skillnad på slutbetyg och examen?


Svar:

Slutbetyg har ersatts av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Du har dock möjlighet att läsa till ett slutbetyg fram till 1 juli 2025 som är sista datum för utfärdande. Kurserna bör vara klara i god tid innan utfärdandet så att betygen hinner registreras. Kontakta din karriärvägledare – studier för mer information.

Fick du svar på din fråga?
36

Hur får jag ett slutbetyg/gymnasieexamen från vuxenutbildningen?


Svar:

Om du är folkbokförd i Nacka, har ett samlat betygsdokument eller studiebevis och läser/ska läsa på vuxenutbildningen i Nacka bör du kontakta våra karriärvägledare som hjälper dig med en sammanställning och/eller planering av ditt slutbetyg eller gymnasieexamen.

För att beställa slutbetyg/gymnasieexamen kontaktar du Nacka kommun på 08-718 80 00.

För att kunna sammanställa ditt slutbetyg/gymnasieexamen behöver du ladda upp dina vidimerade betyg från tidigare utbildningar på din sida i Nacka24.

Fick du svar på din fråga?
28

Kostar det något att studera på vuxenutbildningen?


Svar:

All undervisning på alla skolor inom Nackas vuxenutbildning är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift betalar du själv.

Fick du svar på din fråga?
26

När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?


Svar:

Du hittar information om din ansökan genom att logga in på Min sida. Antagningsbesked skickas ut från den skola du sökt till.

Fick du svar på din fråga?
26

När ska jag boka tid med en vägledare om studier?


Svar:

Du är välkommen att boka tid med våra vägledare när du vill ha studievägledning och/eller hjälp med planering av dina studier. Om du har för avsikt att läsa mot ett slutbetyg/gymnasieexamen inom vuxenutbildningen i Nacka, hjälper våra vägledare dig att sammanställa samt planera det.

Viktigt att veta innan du bokar tid:

  • Om du är folkbokförd i en annan kommun än Nacka ska du vända dig till din hemkommun för studie- och yrkesvägledning.
  • Betyg och intyg beställer du från din skola.
  • Är du redan elev vid någon av våra skolor ska du vända dig direkt till din skola för att planera dina studier.

Här finns mer information om vägledning.

Fick du svar på din fråga?
26

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?


Svar:

Kurser där du har ett IG/F får du läsa om.

För att höja dina betyg på kurser där du har betyg G/E eller högre hänvisas du att göra en prövning hos någon av våra anordnare. Kontakta våra anordnare direkt för att boka en prövning och göra en planering för det. En prövning innebär en skriftlig och, i de flesta fall, en muntlig examination på hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en hel kurs enligt kursplan. Du blir bedömd och får betyg på hela kursen vid ett tillfälle. Du betalar även en avgift för prövningen.

Observera att det är den skolan där du gjorde prövningen som ska utfärda betyget till dig.

Fick du svar på din fråga?
22

Finns det SFI för yrkesutbildade?


Svar:

Du som har en utländsk yrkesutbildning kan läsa SFI med inriktning mot ditt yrke. Mer information om det finns hos Svenska för yrkesutbildade, SFX, som är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län. Du hittar mer information här.

Fick du svar på din fråga?
21

Kan jag söka kurser på flera olika skolor?


Svar:

Du kan söka kurser på flera olika skolor om schemat tillåter det, det vill säga om kurser inte krockar med varandra. Vi kan bevilja kurser för högst heltidsstudier (400 poäng per termin).

Fick du svar på din fråga?
18

Vad gäller om jag vill avbryta mina studier?


Svar:

Om du vill avbryta dina studier ska du vända dig till den skola där utbildningen pågår för att registrera ett avbrott.

Fick du svar på din fråga?
17

Vad händer om en kurs blir inställd på grund av för få sökande?


Svar:

Utbildningsanordnaren/skolan ska kontakta dig i god tid och meddela om kursen blir inställd.

Fick du svar på din fråga?
17

Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?


Svar:

Vuxenutbildningen i Nacka har ingen sista ansökningsdag.

Sen ansökan kan påverka tillgång till plats. Om du vill söka en kurs/utbildning där startdatum passerat bör du kontakta skolan innan du gör din ansökan för att säkerställa att du blir antagen.

Fick du svar på din fråga?
14

Vad gäller om jag har utländska betyg?


Svar:

Utländska gymnasiebetyg och betyg från högre studier bedöms av UHR (Universitets- och högskolerådet). Information och ansökan hittar du här!

Fick du svar på din fråga?
13

Varför syns inte mina betyg på Antagningen.se?


Svar:

Har du sökt högskola/universitet eller yrkeshögskola?

Sedan 2018 rapporterar Nacka vuxenutbildning betyg elektroniskt till antagning.se.

Har du fått betyg för studier genom Nacka vuxenutbildning innan 2018 måste du själv ladda upp betyg hos antagning.se. Se ovan information gällande datum för sista kompletteringsdag. Har du inte gjort någon anmälan hos antagning.se kan du heller inte se dina senaste resultat under Mina meriter.

Söker du till yrkeshögskolan behöver du själv skicka in eller bifoga dina betyg i ansökan till den skola du söker till eftersom det inte finns någon databas för yrkeshögskolan. Läs mer på Yrkeshögskolans webbsida.

Fick du svar på din fråga?
11

Vad menas med att vidimera?


Svar:

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Fick du svar på din fråga?
4

Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?


Svar:

Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Studietakt

Poäng per vecka

100 procent 20 poäng
75 procent 15-19 poäng
50 procent 10-14 poäng

Mer information finns på www.csn.se

Fick du svar på din fråga?
2

Vad är ett hälsointyg?


Svar:

Till vissa utbildningar krävs ett hälsointyg i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildningar. Eleven kontaktar en vårdgivare för att ordna ett hälsointyg vid behov. Hälsointyget bekostas av eleven.

Fick du svar på din fråga?
1

Hur och när ska jag beställa examen för att bifoga med ansökan till högskola?

1

Vem får studera inom Nackas vuxenutbildning?


Svar:

  • Du som är folkbokförd i Nacka.
  • Den som fyller 20 år under året får börja studera från och med den 1 juli.
  • Du som är under 20 år och har ett studiebevis eller en examen från gymnasieskolan.
  • Du som har rätt att läsa sfi.
Fick du svar på din fråga?
-15

Vad gäller om jag har ersättning från annat håll?


Svar:

Det är viktigt att du som har ersättning från annat håll när du vill börja studera på vuxenutbildningen, tar kontakt med dem du får ersättning från, till exempel A-kassan. Detta för att få klarhet om du får behålla ersättningen eller inte.

Fick du svar på din fråga?
-23

Vem får läsa SFI, svenska för invandrare?


Svar:

Om du kommer från ett land utanför EU

Om du kommer från ett land utanför EU måste du vara folkbokförd i Nacka kommun, ha fått ditt fullständiga personnummer (10 siffror) och du måste vara minst 16 år.

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete eller studier) samt vara bosatt i Nacka. Ta med ditt pass och kom på någon av våra drop in för att få hjälp. Du hittar våra drop in tider här.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: