Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hur ser framtidens högre utbildning ut?

När Vercity bjöd in till samtal i Almedalen inledde Leo Carlsson som går andra året på gymnasiet med utmaningen, om hur universitetet kan bli en lika lärorik plats som fotbollsplanen.

Panelen fortsatte sedan diskussionen om utmanare i högre utbildning, formellt och informellt lärande och hur digitaliseringen leder till nya sätt att lära sig.

Efter att publiken fått ge svar på frågor om var de lär sig bäst, vad i utbildningen som vi ska sluta dela upp och öka samspelet, blev det tydligt att högre utbildning står inför ett stort förändringsarbete.

Konkurrensen kommer att öka. Idag finns det inga utmanare till högskola och universitet, men med nya sätt att lära sig och andra förväntningar på vad vi ska lära oss finns ett utrymme för de som kan erbjuda utbildning som känns mer relevant än dagens utbud.

Med behovet av att lära sig nytt och lära om, genom hela livet kommer formerna för hur vi lär oss att behöva förändras. Lärandet kan inte längre ske på plats och under lång tid när arbete och lärande ska kombineras av allt fler.

Det finns redan en stark utveckling av ed-tech men den används i låg grad av universitet, högskola och annan högre utbildning. Frågan är vem som kommer att gå före i den utvecklingen och hur det digitala lärandet påverkar platserna för lärande.

Vercity tar med sig alla inspel i den fortsatta utvecklingen av Sveriges första galleria för högre utbildning.

Deltog i samtalet gjorde:

Ante Runnqvist, Head of learning i bildningskvarteren, Nacka, Nacka Kommun

Klara Adolfsson, medgrundare, Decoding X

Jannie Jeppesson, VD, Swedish Edtech Industry

Malin Påhls Hansson, ordförande, Saco Studentråd

Pär Lager, ordförande, Almega Utbildningsföretagen

Sidan uppdaterades: