Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Edtech-satsning i Nacka får finansiering av Vinnova

Nacka kommun får, tillsammans med Swedish edtech industry och Vercitys partners 500 000 kronor från Vinnova för att påbörja arbetet med att öppna en så kallad testbädd för testning av nya edtech-lösningar i verkligheten.

Testbädden överbrygger glappet mellan utbildning och lärandets digitalisering. Testbädden ska också stödja entreprenörer, ”start-ups” och etablerade företag att utveckla, verifiera och validera sina edtech-produkter och tjänster på den svenska marknaden.

- Genom att testa på plats tillsammans med elever och deltagare i kurser kan processerna mötas och kunskapen om behov och möjligheter höjas. Med mer hållbara produkter utvecklade och testade i lärmiljöer ökar möjligheten för edtechbranschen att växa, utvecklas globalt och bidra till ett högt innovationstempo inom utbildningssektorn, säger Hanna Elving, som leder utveckling av Vercity och projektleder Vinnovasatsningen.

Nacka är en av Sveriges främsta kommuner inom utbildning, men behovet av kompetens förändras i rask takt, bland annat på grund av digitaliseringen. Nacka kommun utforskar därför hur resan mellan dagens och morgondagens utbildning kan tillgodose framtidens behov av kompetensförsörjning. Testbädden kan bidra genom att överbrygga gapet mellan utbildning och digitalisering och bidra till utveckling av skalbara lösningar som matchar utbildningens och arbetsmarknadens behov.

Vad är Vercity?

Vercity är en framtida plats för lärande i Nacka stad och drivs i partnerskap mellan Nacka kommun, AcadeMedia, Nackademin, FEI, Företagsekonomiska institutet och Rise (Research Institutes of Sweden). Partnerskapet utgår från insikten om att de som idag går på lågstadiet kommer att ha yrken som inte finns idag. För att kunna identifiera vilken utbildning som är relevant för dem samverkar Vercity med näringsliv, offentliga aktörer och kreativa näringar.

Vill du veta mer?

Kontakta Hanna Elving, affärsutvecklare, Vercity, Nacka kommun, 0704-31 78 03

Testbädd är ett annat ord för test- och demonstrationsmiljö. Att använda sig av testbäddar blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer komplex utveckling av varor och tjänster. Läs mer om vad testbädd är för något på Vinnovas webbplats

EdTech står för Educational Technology och handlar om hur man kan använda digitaliseringens möjligheter och effekter inom utbildning och lärande.

Sidan uppdaterades: