Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inbjudan till seminarium

Innovation handlar ofta om att börja göra och testa. Den här morgonen lyssnar vi till Sarah Horrocks, London Connected Learning Center och Jonas Jegers, Irisgruppen två personer som inte räds att börja testa och som driver projekt för att genom digitalt lärande inkludera fler i samhället.

Digitalt-larande-vercity_670x290.jpg

London Connected Learning Centre arbetar man tillsammans med elever, lärare och föräldrar för att introducera digitalt lärande till elever med ett special pedagogiskt behov. Det ökar kunskapsutvecklingen men motverkar också ett framtida digitalt utanförskap och främjar deltagande i samhället.

Irisgruppen introducerar i oktober en pilot för att testa nytt format för SFI-utbildning som med AI personifierar deltagarnas väg genom utbildningen. Målet är att öka tempot, ambitionsnivån och slutförandegrad hos deltagarna. Sana Labs är den partner som med sin lösning, byggd på maskininlärning, skapar förutsättning för just individanpassning på flera nivåer.

Tillsammans diskuterar vi också vikten av innovation och digitalt lärande når de personer som behöver det mest, vilka samarbeten som social innovation kräver och vilka fler områden inom lärande och utbildning som med innovation och utveckling kan ha stor betydelse för inkludering.

  • NÄR: 2 oktober 08.30 – 10.00
  • VAR: Vercity, Forumvägen 14 Plan 5
  • Anmälan senast 27 september
Anmäl dig här!

* Delar av seminariet håll på engelska

Seminariet är en del av SKLs och Vinnovas innovationsvecka.

Sidan uppdaterades: