Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om testbädd för edtech

Här är några vanliga frågor och svar om projektet testbädd för edtech.

Vad är en testbädd för edtech?

Svar: En testbädd för edtech är en metod för att lärare och elever enklare och mer systematiskt ska kunna testa nya lösningar för digitalt lärande tillsammans med entreprenörer. Testerna sker i verkliga lärmiljöer och undervisningstillfällen. Metoden tas fram tillsammans med forskare.

Varför behövs en testbädd för edtech?

Svar: En testbädd för edtech är en väsentlig miljö för att utveckla skola, utbildning och lärande så att vi får medborgare som är välutbildade hela livet och bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle.

Drivkraften i testbädden är att minska glappet mellan lärande och den digitala utvecklingen i syfte att utveckla undervisningen och få bättre digitala verktyg som adresserar verkliga behov samt stärker lärares kompetens att välja och värdera lärresurser.

Vilka deltar i testbädd för edtech?

Svar: I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och hela utbildningskedjan, från förskola till högskola:
Nacka kommun, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, ABB gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor, NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden, Region Halland och branschorganisationen Swedish Edtech Industry som representerar företagen.

Till projektet finns en referensgrupp för förankring och spridning.
I referensgruppen ingår:
Italo Masiello (professor edtech, Linnéuniversitet), Annika Agélii Genlott (SKL), Lars Lingman (RISE), Helena Kvarnsell (Lärarnas Riksförbund), Nancy Wilkinsson (programansvarig utbildning Nesta), Anna Rantapero-Laine (testbäddsansvarig Helsingfors stad) och Torsten Fransson (professor KTH). Dialog pågår med Skolverket.

Kan fler vara med?

Ja, entreprenörer och huvudmän kan anmäla sitt intresse.
Testande bolag kan vara start-ups eller etablerade bolag men produkten eller tjänsten som testas ska vara nyutvecklade eller nylanserade och testbara.

Huvudmän kan vara verksamma i förskola, grundskola, gymnasium, komvux, kvalificerad yrkesutbildning eller högskola. Nya huvudmän som vill ta del av testbädden har inte möjlighet att ta del av finansiering från projektet.

Anmäl ditt intresse här för huvudman
Anmäl ditt intresse här för entreprenör

Hur går ett test till?

Svar: Testerna genomförs i två huvudomgångar varje år. Ett test börjar med att lärare, elever och huvudmän identifierar sina behov. Intresserade bolag anmäler sitt intresse och bolag och testmiljöer matchas. Antal genomförda tester beror av hur väl matchningen fungerar. Testbädden stöttar med formalia och förberedelser. De som deltar i testet bestämmer själva hur lång testperioden är och hur många som deltar. Testbäddens gemensamma testmetod används under testerna. Efter ett test sker en utvärdering och relevant data från testet sparas i testbädden. En produkt kan testas av flera huvudmän samtidigt eller vid olika tillfällen.

Hur många tester ska genomföras?

Svar: En bedömning är att 30 produkter eller tjänster/år testas, samt att 150 testcase med deltagande lärare och elever genomförs under projektperioden. Projektet har finansiering från november 2019 – december 2021.

Hur länge pågår projektet?

Projektet har finansiering från november 2019 – december 2021.

Hur stor är projektets budget?

Budgeten är 14 miljoner kronor och Vinnova finansierar med 6,9 miljoner kronor.

vinnova-logotyp-gif.gif

Sidan uppdaterades: