Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

I Nacka har vi engagerat oss i och brunnit för utveckling och lärande så länge vi kan minnas.

Vi vet av erfarenhet att mångfald och öppenhet höjer kvaliteten på våra skolor

Idag är det viktiga komponenter när vi utvecklar och skapar en nära och nyskapande stad som ska fyllas av lärande och kreativitet. Därför utvecklar vi Vercity – en framtida plats för lärande i Nacka. Varumärket Vercity ägs av Nacka kommun och rymmer begreppen Diversity (mångfald), City (stad) och University (universitet).

Vercity har utvecklats i partnerskap

Vercity initiativet har utvecklats i partnerskap med Nacka kommun, AcadeMedia, Nackademin, FEI, Företagsekonomiska institutet, RISE (Research Institutes of Sweden).

I partnerskapet utgår vi från insikten om att de som idag går på lågstadiet kommer att ha yrken inte är kända idag. För att närma oss svaret på vilket lärande som är relevant för dem arbetar vi tillsammans med näringsliv, offentliga aktörer och kreativa näringar. Lärandet och utvecklingen i initiativet Vercity sker när olika kulturer, människor och erfarenheter möts.

Just nu pågår initiativet Vercity i tre delprojekt

De tre projekten tar sig an tre viktiga områden i det livslånga lärandet.

 1. Digitalisering
  Nacka kommun driver tillsammans med tolv partners den nationella testbädden för edtech (utbildningsteknologi)
  Läs mer om det på www.edtest.se.
 2. Kompetensförsörjning
  Nacka kommun har en dialog med Nackas näringsliv, arbetsförmedlingen och utbildningsaktörer om att kompetens och kunskap är en färskvara och att vi tillsammans behöver arbeta med nya sätt och sammanhang att lära oss och matcha. Inom ramen för Vercity pågår diskussion om och planering för projekt kring hur digitala verktyg och öppen data kan effektivisera kompetensförsörjningsprocessen.
 3. Lärarutbildning
  I delprojektet Stockholm School of learning pågår flera initiativ att utveckla och utmana lärarutbildningen för att även i framtiden ha lärare som vill leda kunskapsförmedlingen.

För vem är Vercity?

 • Vercity är den tydliga länken och bryggan mellan Nackaborna, bildningen och näringslivet – ett sammanhang där aktörerna kan dra nytta av varandras kompetenser och olikheter.
 • Vercity utvecklas för att ge Nackaborna och hela stockholmsregionen närhet och tillgång till relevant utveckling, kompetens och ny kunskap hela livet.
 • Utbildningsaktörer kan utveckla sina erbjudanden, samarbeten och innovationskapacitet genom att vara nära det sammanhanget som Vercity skapar.
 • Vercity ska vara en motor för näringslivet i Nacka. Här vet man att det finns tillgång till kompetens, utveckling och utbyte av idéer som driver affärer framåt.
 • Vercity bidrar till att skapa en nära och nyskapande stad att trivas och utvecklas i.

Bakgrund

2014 tog kommunstyrelsen ett beslut om att utreda förutsättningarna för ett internationellt universitet att etablera sig i Nacka.

Sidan uppdaterades: