Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kvalitet i välfärden går att mäta

Länge har debatten kring välfärden legat vid driftformer, vinstkrav och aktieägare – i Nacka tycker vi att den ska ligga vid kvalitet. I Almedalen förde vi diskussion kring varför kundvalet är så viktigt och hur vi bäst mäter och följer upp resultat.

Under Almedalsveckan 2017 arrangerade Nacka kommun seminariet ”Kvalitet i välfärden – visst går det att mäta”. I panelen diskuterade Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun, och Anna Lexelius, huvudsekreterare i Tillitsdelegationen, vikten av att utvärdering och hur det bäst genomförs. Det var ett givande seminarium där både Lexelius och Dahlstedt höll med om att man behöver hålla administreringen enkel för att verksamheterna ska kunna fokusera på sina uppdrag, exempelvis ska en socialsekreterare kunna fokusera på sina vårdtagare och inte behöva lägga majoriteten av sin tid på administrativa sysslor.

Jessica Grandin, rektor och förskolechef för Backeboskolan, och Janne Kullhammar, rektor och musiker för Musikania, var också närvarande och gav sina perspektiv från verksamhetsområdet. De ansåg att de mjuka värdena är de svåraste att mäta men att de är väldigt viktiga och någonting som de systematiskt försöker synliggöra. Båda höll med om att känna delaktighet med kommunen var en av sakerna som får de att ständigt blicka framåt.

Hur säkerställer vi kvalitet?

Nacka följer en kundvalsmodell som innefattar rätten att själv få välja anordnare av sin välfärdstjänst, en mångfald av aktörer och verksamheter att välja bland och uppföljning av resultat av alla oavsett driftsform. Med sju steg kvalitetssäkrar vi kundvalet. Nedan ser du filmen som på tre minuter berättar hur.

Läs mer om Nackas kundval här.

Sidan uppdaterades: