Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Vi är överens om att fortsätta växa

Nacka blir allt större. Kommunens 100 000 invånare förväntas ha ökat till 140 000 år 2030, tack vare satsningar på infrastruktur, bostäder och stadsutveckling. Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, ser många positiva effekter av att Nackaborna blir fler.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun. Foto: Johan Alp.

Nacka är en väldigt attraktiv kommun att flytta till säger Mats Gerdau. Bra skolor, stor frihet och närhet till naturen är de största magneterna. Vi är inne i ett skede där vi förvandlas från förort till stad, vilket förstärks genom utbyggnaden av tunnelbanan och Tvärbanan. Nacka kommer hela tiden närmare centrala Stockholm och allt fler ser fördelarna med att bo här.

Det expansiva Nacka visar inga tecken på att sakta ner. Invånarantalet ökar stadigt och på alla håll i kommunen görs plats för nya bostäder, arbetsplatser och service. Att Nacka fortsätter växa är positivt på flera olika sätt, menar Mats Gerdau, och lyfter den nationella bostadsbristen som ett exempel.

– Utan bostäder bromsas tillväxten i hela Sverige. Nacka kommun tar ansvar för situationen i regionen och ser till att det byggs tillräckligt mycket bostäder i olika former. Samtidigt får vi också en chans att sammanlänka Nackas olika delar, som vuxit fram till stor del på ganska isolerade öar vilket skapat barriärer. Nu läker vi de såren och skapar en helhet där människor bor lite närmare varandra, något som också är energisnålare och ger ett bättre underlag för utökad service, handel och kultur.

Politisk enighet

Att Nacka kan växa snabbt på kort tid beror enligt Mats Gerdau bland annat på en politisk enighet kring kommunens framtid.

– Det finns en politisk vilja att växa som överskrider partigränserna. Att vi i kommunen är överens om detta är en bra grund i arbetet och signalerar även utåt att det finns en stabilitet i frågan. Det här är den riktning vi vill ha och kommer att fortsätta ha.

Andra faktorer som bidragit till utvecklingen är tillgången på byggbar mark och kommande infrastruktursatsningar.

– Att tunnelbanan förlängs ut till Nacka är helt avgörande för att vi ska kunna bygga så mycket som planerat. När kommunen växer måste framkomligheten fungera, därför är jag väldigt glad att jag var med och förhandlade fram tunnelbaneavtalet för några år sedan. Nu driver vi också på för att Södra länken ska knytas samman med Norra länken i en östlig förbindelse. En annan förutsättning är Mats Gerdau vill att Nacka ska växa starkt och samtidigt balanserat. omvandlingen av gamla industriområden. När produktionen lagts ned har attraktiv och byggbar mark frigjorts, som exempelvis i Järla, Sickla och Kvarnholmen där det nu byggs nya bostäder.

Mats Gerdau menar att också Nackaborna själva ställt sig positiva till att kommunen växer, och att det finns ett starkt engagemang bland invånarna.

– Vi känner att vi har invånarna med oss i det här. Genom en öppen dialog får vi veta vad Nackaborna tycker är värt att bevara och vad som kan bli bättre, men i det stora hela finns det en väldig uppslutning kring expansionsplanerna. Vi vill växa starkt och balanserat, tillsammans med våra invånare.

Sidan uppdaterades: