Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hur bygger vi framtidens stad?

Den frågan diskuterades flitigt under Nackas Urban Creation Day i förra veckan på Nobelberget där 300 personer samlades för en heldag i stadsutvecklingens tecken.

300 personer inom arkitektur, samhällsbyggnad och hållbarhet fanns på plats för att lyssna på det gedigna programmet med internationella och nationella föreläsare och diskutera framtidens stadsutveckling. På plats fanns även politiker och tjänstemän från Nacka kommun och andra kommuner.

Ett ord som återkom under dagen var MOD, det är viktigt att våga att ta ut svängarna när man ska bygga framtidens stad. Ett annat var SAMSPEL, vi behöver samverka och hitta nya vägar för att hitta de bästa lösningarna.

Dagen inleds av Cathrin Bergenstråhle (ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden) och Gunilla Glantz (stadsbyggnadsdirektör) från Nacka kommun. För att bygga en fantastisk stad krävs en lekfullhet och ett mod att våga pröva nytt och samtidigt vara professionell. Vi har ett ansvar mot våra Nackabor att bygga hållbart för framtiden.

Emma Jonsteg, vd för Utopia arkitekter talade om hur mod och estetik kan bidra till en mer innovativ stadsutveckling där arkitektens och arkitekturens fulla potential tas till vara. Viktigt att kommuner, byggherrar och kreatörer utifrån sina respektive roller och prioriterar ändå drar åt samma hålla för en mer hållbar - och estetiskt tilltalande stad.

Michael Pawlyn talade om hur biologi och ekologi visar vägen till de smarta lösningarna och en mer hållbar stadsutveckling som utgår från omgivningens unika förutsättningar; "Använd det du har mycket av för att skapa det du behöver..."

Lisa Renander, grundare av Tech-farm nämnde gemenskap och gemensamhet som nyckelord för unga och framtidens arbetsmarknad. Unga människor vill bo i delat boende, co-living är den stora trenden just nu.

Men hur lyckas man att skapa trivsamma stadsdelar där människor vill bo?
Jason Roberts har genom sina aktioner i USA lyckats skapa en global rörelse som genom direkta och medborgardrivna interventioner i det offentliga rummet injicerat hopp, glädje och engagemang i vad som tidigare varit förfallna och till synes hopplösa stadsdelar. "Allt är möjligt med tydlig deadline och genom att göra dina avsikter och idéer kända och etablerade".

Bilbaos resa från tung industristad till kulturellt nav diskuterades. Hur är det möjligt att göra denna framgångsresa? En viktig faktor var att man vågade hålla kvar vid sin vision även långsiktigt. Under svåra förhållanden flyttade Bilbao hamnen som låg mitt i staden till kusten 12 km bort. Man la ner tunga industrier och sanerade tålmodigt marken och floden och byggde nya bostäder där den gamla stadskärnan låg. Tunnelbanan byggdes inte bara som ett transportmedel för att ta människorna mellan arbetet och hemmet utan även med tanken – staden till stranden vilket öppnade upp för turister som snabbt kunde nå havet.

Tanken med att lägga Nacka kommuns stadsutvecklingsdag i samband med Gather Festival på Nobelberget är att genom detta nya grepp inspirera och utmana till en inkluderande, nyskapande och hållbar utveckling av den stad vi skapar tillsammans i Nacka.

Nacka Urban Creation Day

Sidan uppdaterades: