Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utvecklingsresa kombinerar det bästa av två världar

För sex år sedan var Alexander Hermansson barnskötare på Sigfridsborgsskolan. Idag ansvarar han för att IT och pedagogik går hand i hand när verksamheten i rask takt växer och utvecklas.

2007 började Alexander Hermansson som vikarierande barnskötare på Sigfridsborgsskolan. Han hade avslutat sina gymnasiestudier och läst en del datakurser vid sidan av. Efter ett år övergick vikariatet till fast anställning med fokus på barn och elever i behov av särskilt stöd. Vid sidan av detta fick Alexander ansvar för systemdrift av en del pedagogiska system. Hans dåvarande chef uppmuntrade teknikintresset som blev en språngbräda vidare.

Intresse för teknik och utveckling

− Jag har alltid tyckt att teknik är skoj. När Schoolsoft skulle införas höll jag mig framme och blev ansvarig för implementeringen på skolan. Under min tid här har jag hållit mig uppdaterad om vad som händer inom skolans område och satt mig in i det som är nytt. Att delta i den kompetensutveckling som erbjudits via jobbet har varit ett sätt, bland annat har jag haft förmånen att vara med i Utvecklingsakademin.

Utökat ansvar för digitalisering och pedagogik

Verksamheten på Sigfridsborgs skolenhet har vuxit i snabb takt, med alltfler barn och elever. För två år sedan förändrades Alexanders roll ytterligare och han fick ett strategiskt ansvar för utvecklingen av digitalisering och pedagogik för alla enheter inom förskolan. Nu omfattar hans uppdrag hela skolenheten.

− Min roll är nog rätt unik, jag jobbar både med det tekniska och med pedagogiken. Jag försöker styra in oss rätt, stötta pedagogerna i att jobba smart och underlätta så att eleverna får den digitala kompetens de behöver. Det som ger mest är att jobba med eleverna i klassrummet, att se hur de lär sig nytt och hur kul de tycker att det är!

Uppbackning och frihet

Alexander avslutar med att betona vilken betydelse förtroendet från chefen haft för hans utvecklingsresa.

− Det här hade jag aldrig gjort om jag inte haft uppbackning av min chef, som varit lyhörd och gett mig stor frihet. Digitaliseringen av skolan är en häftig förändring att jobba med, jag har visat att jag är villig att arbeta lösningsorienterat för att utveckla verksamheten. Min roll idag är komplex men sjukt rolig!

Se film med Alexander

Se filmen där Alexander Hermansson berättar mer.

Läs mer

Läs mer om Sigfridsborgs skolenhet.

Samhället blir alltmer digitaliserat och skolan är en del av detta. Hösten 2018 införs en ny läroplan och digitalisering genomförs i samtliga skolformer i Sverige.

Sidan uppdaterades: