Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Medarbetare berättar

Medarbetare i Nacka kommun berättar om sina arbeten och varför de har valt Nacka som arbetsgivare.

Servicevärd, kundserviceenheten

Patrik Grönros

"Min tjänst innebär hantering av post och paket samt att jag fyller på kontorsmaterial. En annan del i min roll är att agera konferensvärd där jag levererar fika och lunch, tar hand om mötesrummen och hjälper till vid evenemang."

Intervju med Patrik

När började du arbeta i Nacka kommun?

1 januari 2010 fick jag heltidsanställning, jag var timanställd mellan 2006–2010.

Vad innebär din tjänst?

Jag arbetar som servicevärd på kundserviceenheten, vilket innebär hantering av post och paket samt att jag fyller på kontorsmaterial. En annan del i min roll är att agera konferensvärd där jag levererar fika och lunch, tar hand om mötesrummen och hjälper till vid evenemang

Hur är det att jobba på din arbetsplats?

Det är ett väldigt varierande jobb och med många kundmöten och trevliga kollegor. Jag rekommenderar Nacka som arbetsgivare för att kommunen vågar prova nytt och ständigt utvecklas. Jag trivs i Nacka för att ingen dag är den andra lik.

Arkivarie, nämndadministrativa enheten

Sara Düring

"Jag jobbar både med det som redan finns i kommunarkivet, och är med och bestämmer vad som ska bevaras eller gallras. Det som min arbetsdag oftast består av är att jag letar efter någon specifik information, som en ritning eller ett beslut, i arkiven. Det kan vara lite av ett detektivarbete."

Intervju med Sara

Hur länge har du arbetat i Nacka kommun?

Sedan hösten 2018.

Vad innebär din tjänst?

Jag jobbar både med det som redan finns i kommunarkivet, och är med och bestämmer vad som ska bevaras eller gallras. Det som min arbetsdag oftast består av är att jag letar efter någon specifik information, som en ritning eller ett beslut, i arkiven. Det kan vara lite av ett detektivarbete.

Hur är det att jobba på din arbetsplats?

Mycket givande, man får lära sig om alla kommunens verksamheter och har möjligheten att grotta ner sig i det bestånd som har bevarats fram tills nu.

Varför sökte du jobb i Nacka kommun?

Kommunarkivet sökte en arkivassistent, och jag pluggade fortfarande, så det lät som en rolig ingång till yrket och till att jobba på en offentlig förvaltning.

Vad är det bästa med att arbeta i Nacka kommun?

Nacka kommun är i många avseenden en kommun som står i framkant. Det är kul när man får vara med och påverka nya processer.

Varför rekommenderar du Nacka kommun som arbetsgivare?

Jag tycker att Nacka kommun är en arbetsgivare som alltid vill förbättra sig och som låter sina medarbetare ta eget initiativ. Det tycker jag ger en frihet att verkligen utvecklas.

Inköpare, inköpsenheten

David Lindström

David Lindström.JPG

"Jag hjälper verksamheterna och ser till att de inköp som de har behov av sker på rätt sätt, alltså enligt Nacka kommuns inköpspolicy så att lagar och regler följs."

Intervju med David

Hur länge har du arbetat i Nacka kommun?

Jag har jobbat i Nacka kommun i lite mer än fyra år.

Vad innebär din tjänst?

Jag hjälper verksamheterna och ser till att de inköp som de har behov av sker på rätt sätt, alltså enligt Nacka kommuns inköpspolicy så att lagar och regler följs.

Jag är kundansvarig för enheten för fastighetsförvaltning, trafikenheten och lantmäterienheten, vilket betyder att jag är deras kontaktperson i alla typer av inköpsbehov. Det gör att det är ett väldigt omväxlande arbete eftersom man aldrig vet vad det är för fråga som dyker upp.

Ibland guidar jag vidare till mina kollegor inom inköpsenheten och ibland så startas ett inköpsprojekt som jag själv driver.

Hur är det att jobba på din arbetsplats?

Jag trivs jättebra! Det är ett kul och omväxlande jobb med högt tempo och väldigt härliga kollegor. Vi har också en superbra chef!

Varför sökte du jobb i Nacka kommun?

Jag jobbade länge med inköp inom den privata världen och var nyfiken på hur det går till inom det offentliga. Sen är det också intressant att få lära sig mer om hur en kommun styrs. Det är också extra spännande att få arbeta i Nacka eftersom jag själv bor i kommunen.

Vad är det bästa med att arbeta i Nacka kommun?

Att jag känner att jag är med och bidrar till att göra Nacka bättre. Och att jag kan cykla till jobbet!

Vilka utmaningar står du inför framöver?

Vi har hög arbetsbelastning i gruppen så det är alltid mycket att göra.

Varför rekommenderar du Nacka kommun som arbetsgivare?

Jag rekommenderar Nacka kommun som arbetsgivare för att man får arbeta med sådant som påverkar dem som bor i kommunen och att man har möjlighet att göra skillnad för dem.

Senior biståndshandläggare, äldreenheten

Anneli Göras Swartling

Anneli Göras.JPG

"Som senior biståndshandläggare håller jag bland annat i ärendedragningar, har en rådgörande funktion, samverkar med andra enheter och deltar i utvecklingsarbetet på äldreenheten."

Intervju med Anneli

När började du arbeta i Nacka kommun?

Oktober 2017.

Vad innebär din tjänst?

Min tjänst är ny och är fördelad 40 procent som senior handläggare och 60 procent som biståndshandläggare. Som senior biståndshandläggare håller jag bland annat i ärendedragningar, har en rådgörande funktion, samverkar med andra enheter och deltar i utvecklingsarbetet på äldreenheten.

I min roll möter jag medborgarna, tar emot ansökningar om bland annat hemtjänst och särskilt boende och utreder sedan behovet.

Mitt arbete är verkligen mångfacetterat, vi jobbar i snabba processer och arbetsuppgifterna är mycket varierande. Eftersom vi möter personer som fyllt 65 år med varierad problematik som inte enbart är kopplat till åldrandet så ställs vi inför många komplexa frågeställningar.

Varför sökte du jobb i Nacka kommun?

Jag visste inget om äldreomsorg när jag sökte jobbet i Nacka, det är mitt första jobb sedan min socionomexamen. Jag bor i Saltsjö-Boo och närheten till jobbet var en viktig faktor när jag sökte. Beskrivningen av tjänsten var utmanande och verkade spännande!

Vad är det gör att du trivs i Nacka kommun?

Fantastiska kollegor som alltid står med ”dörren” öppen när vårt stundtals mycket krävande arbete behöver ventileras, jag känner mig aldrig ensam på jobbet. Jag trivs också med det nära ledarskapet, med chefer som ser mig och lyssnar på mina förslag om utvecklingsmöjligheter för verksamheten. Att arbeta i Nacka kommun innebär möjligheter till utveckling och nytänkande arbetssätt.

Vad är roligast på jobbet?

Variationen i mina arbetsuppgifter och att jag nästan dagligen stöter på utmaningar i mitt arbete. Det ger ett stort värde för mig och jag utvecklas både i min yrkesroll och som person, det är roligt!

Socialsekreterare ekonomiskt bistånd, arbets-och etableringsenheten

Kim Matulin

Kim Matulin.JPG

"Jag jobbar med ekonomiskt bistånd där jag bemöter människor, vägleder dem och gör framtida planering mot egen försörjning. Jag brinner för mitt jobb för att jag får arbeta med vuxna och familjer och hjälpa dem som befinner sig i en utsatt livssituation."

Intervju med Kim

När började du arbeta i Nacka kommun?

Jag började i Nacka kommun år 2017 och innan dess hade jag arbetat i många år på Arbetsförmedlingen med vägledning och coachning.

Varför sökte du jobb i Nacka kommun?

En av anledningarna till att jag sökte jobb i Nacka kommun var för att kommunen flera gånger fått utmärkelser som en bra arbetsgivare. Efter ansökan blev jag intervjuad av min nuvarande chef Pia Stark och gick därefter på min magkänsla som stämde väldigt bra.

Vad är det bästa med att arbeta i Nacka kommun?

I Nacka är det ett öppet och flexibelt arbetsklimat där man visar stor respekt för den enskilde individen. Öppenhet och mångfald i alla led där olikheter respekteras. Nacka är också i framkant gällande utveckling och digitalisering. Vår arbetsplats införde för några år sedan en robot (RPA) som hjälper och avlastar oss i handläggningen av ekonomiskt bistånd. På min enhet har vi jätteroligt på jobbet. Nacka främjar hälsan!

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Jag jobbar med ekonomiskt bistånd där jag bemöter människor, vägleder dem och gör framtida planering mot egen försörjning. Jag brinner för mitt jobb för att jag får arbeta med vuxna och familjer och hjälpa dem som befinner sig i en utsatt livssituation.

Vi jobbar med myndighetsutövning och tar beslut som ofta påverkar människoliv i stor utsträckning. En del av arbetet består av att göra utredningar och inhämta information. I rollen som socialsekreterare samarbetar vi med polisen, Försäkringskassan, vården, frivilligorganisationer och kyrkor.

Vilka utmaningar står du framöver?

Många säger att jag har ett tungt yrke men jag upplever det inte så för jag är nog en ganska lugn person. Jag stressar inte upp mig när det händer akuta saker, det gör kanske att man orkar mer.

Jag älskar verkligen mitt arbete och jag är stolt över att jobba i Nacka kommun. När dagen är slut försöker jag att inte ta arbetet med mig hem, vi har en socialjour som stöttar oss och som tar vid när min arbetsdag är slut.

Karriärvägledare mot arbete, Arbets- och etableringsenheten

Astrid Wallentin

Astrid Wallentin.JPG

"Jag har fokus på målgruppen ungdomar där jag kartlägger, vägleder och beslutar om arbetsmarknadsinsatser som utförs av externa aktörer. Insatserna följs upp kontinuerligt och har som mål egen försörjning via studier, arbete eller eget företagande."

Intervju med Astrid

Vad innebär din tjänst?

Jag har fokus på målgruppen ungdomar där jag kartlägger, vägleder och beslutar om arbetsmarknadsinsatser som utförs av externa aktörer. Insatserna följs upp kontinuerligt och har som mål egen försörjning via studier, arbete eller eget företagande.

Varför rekommenderar du Nacka kommun som arbetsgivare?

Nacka är en kommun med snabba beslutsvägar och det finns alltid en ambition om att vara bäst. I min roll som karriärvägledare har jag möjlighet att planera hur mina arbetsdagar ser ut. På min arbetsplats har vi en öppen dialog med ledningen och jag upplever ett stort förtroende för oss tjänstemän.

Vilka utmaningar står du inför?

Jag har nyligen fått en ny tjänst inom samma enhet vilket ger mig möjlighet att växa och utvecklas i en ny roll med mer operativt ansvar.

Vad är det gör att vi trivs i Nacka kommun?

Vi har ett gym i Nacka stadshus, en bra restaurang och härliga kollegor. Dessutom har vi en serviceenhet som erbjuder bästa tekniska hjälpen både på plats och på distans utöver annat stöd som kan behövas under arbetstiden. Mina kollegor på enheten och övriga kollegor i stadshuset bidrar alltid till en bra stämning.

Sidan uppdaterades: