Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vuxenutbildning
79

Hur får jag mitt betyg utskrivet efter avslutad kurs/utbildning?


Svar:

Det är den skolan där du har läst kursen som ska utfärda betyg. Kontakta din skola om betygsutskrifter. Skolan ska utfärda alla betyg med undantag för slutbetyg och gymnasieexamen samt betyg där det ingår kurser från flera skolor, då kontaktar du Nacka kommun på telefonnummer 08-718 80 00.

Fick du svar på din fråga?
63

Kan jag söka flera kurspaket?


Svar:

Du kan endast söka ett kurspaket. Är du osäker på ditt val, kontakta våra karriärvägledare studier.

Fick du svar på din fråga?
59

Kan jag studera i en annan kommun om jag bor i Nacka?


Svar:

Om du är folkbokförd i Nacka kommun och utbildningen du söker inte finns inom Nacka kommuns kursutbud, men den erbjuds i en annan kommun, ansöker du på den aktuella kommunens hemsida. Du ska skriva ut ansökan, bifoga dina betyg och skicka det till:

Nacka vuxenutbildning
Utbildningsenheten
131 81 Nacka

Vi gör en bedömning om Nacka kommun kommer att godkänna kostnaderna för de kurser som du söker till.

Fick du svar på din fråga?
52

Varför ska jag logga in med e-legitimation/BankID?


Svar:

Det är säkrare att logga in med e-legitimation/BankID. Vissa av dina personuppgifter registreras också automatiskt när du loggar in.

Att skaffa e-legitimation/BankID är gratis.

Om du har skyddad identitet ska du inte göra ansökan på webben. Kontakta istället oss på telefon 08-718 80 00.

Fick du svar på din fråga?
51

Vad är det för skillnad på slutbetyg och examen?


Svar:

Slutbetyg har ersatts av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Du har dock möjlighet att läsa till ett slutbetyg fram till 1 juli 2025 som är sista datum för utfärdande. Kurserna bör vara klara i god tid innan utfärdandet så att betygen hinner registreras.

Mer information om slutbetyg och gymnasieexamen hittar du här.

Fick du svar på din fråga?
48

Hur får jag ett slutbetyg eller gymnasieexamen från vuxenutbildningen?


Svar:

Om du är folkbokförd i Nacka, har ett samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalogen eller studiebevis och läser/ska läsa på vuxenutbildningen i Nacka bör du kontakta våra karriärvägledare studier som hjälper dig med en sammanställning eller planering av ditt slutbetyg/examen.

Läser du på en skola kontaktar du studievägledaren på din skola för studieplanering mot slutbetyg/examen.

Obs! Gymnasiearbete ersätts från och med den 1 juli 2021 av komvuxarbete.

För att beställa slutbetyg eller examen kontaktar du Nacka kommun på telefon

08-718 80 00 eller mejlar till vuxenutbildningen@nacka.se

Du behöver ladda upp dina vidimerade betyg från dina tidigare studier på din sida i Nacka24, för att vi ska kunna sammanställa ditt slutbetyg eller examen.

Obs! Det är din hemkommun som sammanställer och utfärdar slutbetyg/examen.

För mer information om hur och när du ska beställa examen hittar du på Nacka24 under viktiga datum.

Fick du svar på din fråga?
47

Var kan jag ladda upp mina betyg i Alvis?


Svar:

Du kan ladda upp dina betyg när du är inloggad på Alvis under ”Mina sidor” , ”Uppladdade dokument”.

För att karriärvägledaren ska se att du laddat upp ett betyg behöver du också meddela det via e-post till vuxenutbildningen@nacka.se .

Fick du svar på din fråga?
41

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?


Svar:

Du får inte läsa om kurser för att höja betyg. Du hänvisas till att göra en prövning hos någon av våra anordnare.

Du får endast läsa om kurser där du har betyget IG/F.

Fick du svar på din fråga?
40

Kostar det något att studera sfi eller på vuxenutbildningen?


Svar:

All undervisning på alla skolor inom Nacka vuxenutbildning är kostnadsfri. Utbildning i sfi är också kostnadsfri.
Kurslitteratur, kursmaterial som används i undervisningen och kopieringsavgift betalar du själv.

Fick du svar på din fråga?
39

När ska jag kontakta en karriärvägledare om studier?


Svar:

Har du frågor om studier är du välkommen att kontakta Nacka vuxenutbildning/karriärvägledningen.
Våra karriärvägledare studier erbjuder drop-in telefonvägledning på onsdagar och torsdagar klockan 14.00-16.00 på telefon 08-718 80 00.

Obs! Är du redan elev vid en skola vänder du dig till din skola för vägledning och studieplanering.

Viktigt att veta innan du kontaktar oss:

 • Om du är folkbokförd i en annan kommun än Nacka ska du vända dig till din hemkommun för studie- och yrkesvägledning och studieplanering.
 • Det är din hemkommun som sammanställer och utfärdar slutbetyg/examen.
 • Betyg och intyg beställer du från din skola.

Här finns mer information om vägledning.

Fick du svar på din fråga?
33

Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?


Svar:

Nej, du kan inte anmäla dig till en kurs efter sista ansökningsdag.

Fick du svar på din fråga?
31

Vad gäller om jag vill avbryta mina studier?


Svar:

Om du vill avbryta dina studier ska du vända dig till den skolan där utbildningen pågår för att registrera ett avbrott.

Fick du svar på din fråga?
28

Vad menas med att vidimera?


Svar:

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Fick du svar på din fråga?
28

När får jag besked om jag blivit beviljad och antagen på sökta kurser?


Svar:

Du hittar information om din ansökan genom att logga in på Mina sidor. Beslut om beviljandet kommer även på den e-post som du har angett. Antagningsbesked skickas ut från den skolan du sökt till.

Fick du svar på din fråga?
25

Kan jag söka kurser på flera olika skolor?


Svar:

Du kan söka kurser på flera olika skolor om schemat tillåter det, det vill säga om kurser inte krockar med varandra. Vi beviljar kurser för högst heltidsstudier, det vill säga 20 poäng per vecka och 400 poäng per termin.

Fick du svar på din fråga?
23

Varför syns inte mina betyg på Antagning.se?


Svar:

Har du sökt högskola/universitet eller yrkeshögskola?

Sedan 2018 rapporterar Nacka vuxenutbildning betyg elektroniskt till antagning.se.

Har du fått betyg för studier genom Nacka vuxenutbildning innan 2018 måste du själv ladda upp betyg hos antagning.se. Se ovan information gällande datum för sista kompletteringsdag. Har du inte gjort någon anmälan hos antagning.se kan du heller inte se dina senaste resultat under Mina meriter.

Söker du till yrkeshögskolan behöver du själv skicka in eller bifoga dina betyg i ansökan till den skolan du söker till eftersom det inte finns någon databas för yrkeshögskolan. Läs mer på Yrkeshögskolans webbsida.

Fick du svar på din fråga?
17

Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?


Svar:

Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Studietakt

Poäng per vecka

100 procent 20 poäng
75 procent 15-19 poäng
50 procent 10-14 poäng

Mer information finns på www.csn.se

Fick du svar på din fråga?
14

Jag har skyddad identitet och vill söka kurser


Svar:

Om du är folkbokförd i Nacka kommun och har skyddad identitet och vill söka kurser, kontaktar du Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 eller mejlar till vuxenutbildningen@nacka.se.

Karriärvägledare studier kommer att kontakta dig och hjälpa dig med ansökan till vuxenutbildning.

Fick du svar på din fråga?
14

Vem får studera inom Nacka vuxenutbildning?


Svar:

 • Du som är folkbokförd i Nacka.
 • Den som fyller 20 år under året får börja studera från och med den 1 juli.
 • Du som är under 20 år och har ett examensbevis från gymnasieskolan.
 • Du som har rätt att läsa sfi.
 • Du som inte redan har betyg i kursen.
 • Du som har fått beslut om beviljandet från din hemkommun.
Fick du svar på din fråga?
13

Vad händer om en kurs blir inställd?


Svar:

Anordnaren/skolan ska kontakta dig i god tid och meddela om kursen blir inställd.

Blir kursen inställd behöver du göra en ny ansökan i Nacka24 om det fortfarande är aktuellt med studier.

Fick du svar på din fråga?
10

Vad är en prövning?


Svar:

För att höja dina betyg på kurser där du har betyg G/E eller högre hänvisas du att göra en prövning hos någon av våra anordnare. Kontakta våra anordnare direkt för att boka en prövning och göra en planering för det. En prövning innebär en skriftlig och, i de flesta fall, en muntlig examination på hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en hel kurs enligt kursplan. Du blir bedömd och får betyg på hela kursen vid ett tillfälle. Du betalar även en avgift för prövningen.
Prövning är kostnadsfritt för elev som har F betyg i kursen och är elev på vuxenutbildningen.

Obs! Du behöver inget godkännande från Nacka vuxenutbildning för att göra en prövning.

Obs! Det är den skolan där du gjorde prövningen som ska utfärda betyget till dig.

Fick du svar på din fråga?
10

Vad är ett hälsointyg?


Svar:

Till vissa utbildningar krävs ett hälsointyg i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildningar. Eleven kontaktar en vårdgivare för att ordna ett hälsointyg vid behov. Hälsointyget bekostas av eleven.

Fick du svar på din fråga?
9

Kan jag byta skola?


Svar:

Om du vill byta skola gör du först ett avbrott på den skolan som du redan går i. Sedan ansöker du om en ny skola här.

Obs! Vi beviljar inte kurs som du redan är antagen till.

Fick du svar på din fråga?
8

Kan jag studera i Nacka om jag bor i en annan kommun?


Svar:

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill läsa kurser i Nacka, ska du göra en ansökan, som du hittar här, skriva ut och skicka din ansökan till din hemkommun som ska godkänna dina sökta kurser.
När hemkommunen har godkänt din ansökan och skickat det till oss, ska vi handlägga den. Du får direkt, när din ansökan har handlagts av oss, ett mejl om det. Vi skickar också en kopia på beslutet per post till din folkbokföringsadress.

Fick du svar på din fråga?
5

Hittar du inte svar på din fråga?

1

Finns det kombinationsutbildningar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå?


Svar:

Ja, det gör det. Inom ramen för Nackas samarbete med Stockholms stad och Värmdö kommun kan du som är Nackabo ansöka till kombinationsutbildningar i Stockholm och på Värmdö. Det finns även andra kommuner som kan ha kombinationsutbildningar i sitt utbud.

Notera att när du gör en ansökan till en annan kommuns vuxenutbildningar så är det deras ansökningstider och övriga villkor som gäller.

Efter du har ansökt via en annan kommun postar du ansökan till Nacka vuxenutbildning för ett beslut.

Fick du svar på din fråga?
-4

Vad gäller om jag har ersättning från annat håll?


Svar:

Det är viktigt att du som har ersättning från annat håll när du vill börja studera på vuxenutbildningen, tar kontakt med dem du får ersättning från, till exempel A-kassan. Detta för att få klarhet om du får behålla ersättningen eller inte.

Fick du svar på din fråga?
-5

Hur kan jag validera mina utländska betyg?


Svar:

Utländska gymnasiebetyg och betyg från högre studier bedöms av Universitets- och högskolerådet (UHR). Information och ansökan hittar du här!

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: