Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, Särvux/Lärvux

Särskild utbildning för vuxna är från den 1 juli 2020 en del av den kommunala vuxenutbildningen. Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Vem får läsa kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning?

Rätt till utbildning på komvux som särskild utbildning

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada har rätt att delta i komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att nedanstående kriterier för behörighet uppfylls:

  • Du är bosatta i Sverige.
  • Du har inte de kunskaper som utbildningen syftar till att ge.
  • Du har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Personer som är yngre än 20 år kan vara behöriga att delta i komvux som särskild utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. I så fall krävs särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden. Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

En elev har rätt att läsa komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå antingen i den egna eller i en annan kommun.

Nacka kommun har ingen egen kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. De två skolor som ligger geografiskt närmast Nacka är Komvux Rosenlund eller Lärvux Värmdö. Här kan du läsa mer om de två skolorna:

Du är alltid välkommen att kontakta Nackas vuxenutbildning om du har frågor, e-post vuxenutbildningen@nacka.se.

Sidan uppdaterades: