Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, Särvux/Lärvux

Särskild utbildning för vuxna är från den 1 juli 2020 en del av den kommunala vuxenutbildningen. Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Vem får läsa kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning?

Vem får läsa särvux?
Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada har från och med den 1 juli det år de fyller 20 år rätt att delta i särvux (även kallat lärvux i visa kommuner). Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning finns på grundläggande och gymnasial nivå.

Förutsättningarna för att delta är:

  1. Att du är bosatt i Sverige
  2. Att du saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  3. Att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
  4. Att du i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Behörig är också den som är yngre än 20 år, men har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Nacka kommun har ingen egen kommunal särvux/lärvux. Du kan välja mellan olika skolor som erbjuder särvux/lärvux. De två skolor som ligger geografiskt närmast Nacka är Komvux Rosenlund eller Lärvux Värmdö. Här kan du läsa mer om de två skolorna:

Du är alltid välkommen att kontakta Nackas vuxenutbildning om du har frågor, e-post vuxenutbildningen@nacka.se.

Sidan uppdaterades: