Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Studiestartsstöd

Är du mellan 25 och 56 år och inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen? Behöver du studera för att få ett jobb?

Studiestartsstödet vänder sig till dig som är arbetslös och vill komma igång med dina studier för att öka chanserna till jobb. Det är hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet.

Studiestartsstödet betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken eventuell inkomst du har. För heltidsstudier kan du beviljas upp till 9044 kronor för en fyra-veckors period. Stödet kan du som studerande få under maximalt 50 veckor för heltidsstudier på grundskole- och/eller gymnasienivå.

Villkor för att få studiestartsstöd

Här är några av villkoren som behöver uppfyllas för att ha rätt till studiestartsstöd:

 • 25–56 år.
 • Du är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen*, och har behov av att studera för att hitta ett arbete.
 • Du har inte haft studiestöd de senaste tre åren och har inga skulder hos CSN.
 • Uppfylla CSNs villkor för dig som är utländsk medborgare.
 • För övriga villkor, kontakta en karriärvägledare studier.

Du kan inte själv ansöka om studiestartsstöd från CSN, utan måste gå via kommunen. Kontakta oss gärna för att få mer information och hjälp med ansökan.

På CSN kan du läsa mer studiestartsstödet.

Om du blir sjuk

Meddela alltid CSN om du blir sjuk eller avbryter dina studier.

Fakta om studiestartsstödet

 • Det är ett studiebidrag och inte ett lån.
 • Du kan ansöka om extra tillägg om du har barn.
 • Totalt kan du beviljas studiestartsstöd för max 50 veckor.
 • Du kan studera på deltid (minst 50 procent) eller heltid.

*Mellan den 1 juli 2021 och den 31 december 2021 kan du ha rätt till studiestartsstöd även om du varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen kortare tid än 6 månader.

Sidan uppdaterades: