Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kungörelse om samråd - Skönviksvägen

KUNGÖRELSE OM SAMRÅD

Detaljplan för Skönviksvägens verksamhetsområde, del av fastigheten Sicklaön 14:1 m.fl., på västra Sicklaön, Nacka kommun.

Utökat förfarande

Planområdet berör fastigheterna Sicklaön 14:1 och 47:1 och är beläget i centrala Nacka, mellan Skönviksvägen, Nyckelvikens naturreservat, Trafikplats Skvaltan och Värmdöleden (väg 222) sydost om stadsdelen Jarlaberg.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en ny etablering av Nacka brandstation samt en fördelningsstation för el. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under tiden från och med den 4 maj till och med den 1 juni 2018 finns planförslaget utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Handlingarna och information om detaljplanen på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/stadsbyggnad - Sök i A-Ö-registret för att hitta projekt "Skönviksvägen".

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 1 juni 2018.

Synpunkter lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/98–214 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/98-214, 131 81 Nacka. Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Frågor ställs till planarkitekt Jakob Pontén, telefon 010-452 30 14, epost: jakob.ponten@nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.