Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 20 maj 2021

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 20 maj är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 20 maj 2021
Anslaget sätts upp den 27 maj 2021
Anslaget tas ner den 10 juni 2021
Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: