Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Juni

Kommunstyrelsens protokoll från den 7 juni 2021, §228, §232 och §243

Bevis om anslagsdag

Kommunstyrelsens protokoll är justerat avseende §228, §232 och §243
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 7 juni 2021
Anslaget sätts upp 8 juni 2021
Anslaget tas ned 30 juni 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: