Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Kommunstyrelsens protokoll från den 7 juni 2021

Bevis om anslagsdag

Kommunstyrelsens protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum 7 juni 2021
Anslaget sätts upp 10 juni 2021
Anslaget tas ned 2 juli 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: