Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kulturnämndens protokoll från den 17 juni 2021, §61

Bevis om anslagsdag

Kulturnämnden
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum 2021-06-17
Anslaget sätts upp 2021-06-18
Anslaget tas ned 2021-07-12

Sista dag för laglighetsprövning är dagen innan anslagets nedtagande.

Handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: