Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Överförmyndarnämndens protokoll den 9 juni 2021

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Överförmyndarnämnden
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 2021-06-09
Anslaget sätts upp 2021-06-10
Anslaget tas ned 2021-07-02

Se handlingar till detta möte

Sidan uppdaterades: