Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Juni

Val- och demokratinämndens protokoll §§ 16, 19-28 från 31 maj 2021

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Val- och demokratinämndens protokoll är justerat, §§ 16, 19-28
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum 31 maj 2021
Anslaget sätts upp 8 juni 2021
Anslaget tas ned 30 juni 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: