Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialutskottet den 12 juli 2021

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Socialnämndens socialutskott, protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 12 juli 2021
Anslaget sätts upp 12 juli 2021
Anslaget tas ned 3 augusti 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: