Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Kommunens webbkarta ligger för tillfället nere. Våra systemleverantörer arbetar med att åtgärda problemet.

Arbets- och företagsnämndens protokoll den 25 augusti 2021

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Arbets- och företagsnämndens protokoll
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 2021-08-25
Anslaget sätts upp 2021-09-09
Anslaget tas ned 2021-10-01

Sista dag för laglighetsprövning är dagen innan anslagets nedtagande.

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: