Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Kommunens webbkarta ligger för tillfället nere. Våra systemleverantörer arbetar med att åtgärda problemet.

September

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott, protokoll från 14 september 2021 § 51

Bevis om anslagsdag

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat, gällande § 51
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 14 september 2021
Anslaget sätts upp 15 september 2021
Anslaget tas ned 7 oktober 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: