Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Kommunens webbkarta ligger för tillfället nere. Våra systemleverantörer arbetar med att åtgärda problemet.

Socialnämndens socialutskott, protokoll från 13 september 2021

Bevis om anslagsdag

Socialnämndens socialutskott, protokoll är justerat, § 180
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 13 september 2021
Anslaget sätts upp 14 september 2021
Anslaget tas ned 6 oktober 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: