Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott, protokoll från 12 oktober 2021 §§ 55-58

Bevis om anslagsdag

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat, §§ 55-58
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 12 oktober 2021
Anslaget sätts upp 13 oktober 2021
Anslaget tas ned 4 november 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: