Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 27 oktober 2021

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 23 september är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 27 september 2021
Anslaget sätts upp den 28 september 2021
Anslaget tas ner den 11 november

Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: