Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Äldrenämnden protokoll från 29 september 2021 §§ 81-83, 85-90

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Äldrenämnden §§ 81-83, 85-90
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum 2021-09-29
Anslaget sätts upp 2021-10-07
Anslaget tas ned 2021-10-29
Sista dag för laglighetsprövning är dagen innan anslagets nedtagande.
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadhus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: