Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialnämndens socialutskott, protokoll från 5 oktober 2021

Bevis om anslagsdag

Socialnämndens socialutskott, protokoll är justerat, §§ 181-202
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 5 oktober 2021
Anslaget sätts upp 6 oktober 2021
Anslaget tas ned 28 oktober 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: