Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktiges protokoll från den 15 november 2021

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 15 november 2021
Anslaget sätts upp 24 november 2021
Anslaget tas ned 16 december 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Läs protokoll och handlingar från sammanträdet här.

Sidan uppdaterades: