Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, protokoll från 17 november 2021

Bevis om anslagsdag

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 17 november 2021
Anslaget sätts upp 23 november 2021
Anslaget tas ned 15 december 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se alla handlingar samt protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: