Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 18 november 2021

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 18 november är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslagning.

Sammanträdesdatum 18 november 2021
Anslaget sätts upp 25 november 2021
Anslaget tas ner den 9 december 2021

Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: