Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

natur- och trafiknämndens protokoll från 23 november , § 206

Bevis om anslagsdag

Natur- och trafiknämndens protokoll är justerat avseende § 206.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 23 november 2021
Anslaget sätts upp 24 november 2021
Anslaget tas ned 15 december 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

här kan du läsa handlingar och protokoll

Sidan uppdaterades: