Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialnämndens socialutskott, protokoll från 23 november 2021

Bevis om anslagsdag

Socialnämndens socialutskott, protokoll är justerat, §§ 214-241
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 23 november 2021
Anslaget sätts upp 24 november 2021
Anslaget tas ned 16 december 2021
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: