Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktiges protokoll från den 25 april 2022

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 25 april 2022
Anslaget sätts upp 6 maj 2022
Anslaget tas ned 30 maj 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Läs protokoll och handlingar från sammanträdet här.

Sidan uppdaterades: