Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll från 10 maj 2022

Bevis om anslagsdag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 10 maj 2022
Anslaget sätts upp 13 maj 2022
Anslaget tas ned 7 juni 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: