Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialnämndens socialutskott, protokoll den 9 maj 2022

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Socialnämndens socialutskott, protokoll är justerat, §§ 74-76

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 9 maj 2022

Anslaget sätts upp 10 maj 2022

Anslaget tas ned 1 juni 2022

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: