Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbets- och företagsnämndens protokoll den 15 juni 2022

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Arbets- och företagsnämndens protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 15 juni 2022
Anslaget sätts upp 23 juni 2022
Anslaget tas ned 15 juli 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: