Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritidsnämndens protokoll från 15 juni 2022

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Fritidsnämndens protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum 15 juni 2022
Anslaget sätts upp 22 juni 2022
Anslaget tas ned 14 juli 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: