Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktiges protokoll från den 20 juni 2022

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 20 juni 2022
Anslaget sätts upp 22 juni 2022
Anslaget tas ned 14 juli 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Läs protokoll och handlingar från sammanträdet här.

Sidan uppdaterades: